Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 06 : 243
Năm 2019 : 495
 10/10/18  Kế hoạch giáo dục  28
Kế hoạch năm học 2018-2019
 15/07/17  Thời khóa biểu  135
Áp dụng từ tuần 38 (22/5/2017) 
 15/07/17  Thời khóa biểu  108
(Có điều chỉnh buổi sáng)
 15/07/17  Thời khóa biểu  110
(Có điều chỉnh) áp dụng trong tuần 35
 15/07/17  Thi - Kiểm tra  86
Căn cứ kế hoạch số: 725/KH-PGDĐT ngày 03/11/2016 của Phòng GD-ĐT huyện Mỹ Tú, về việc tổ chức kì thi học sinh giỏi cấp huyện năm học 2016-2017;
 15/07/17  Thi - Kiểm tra  88
Căn cứ công văn số 1795/SGDĐT- GDTrH ngày 19 tháng 3 năm 2017 của Sở Gíao dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước về việc hướng dẫn kiểm tra học kỳ II cấp THCS, THPT và sơ kết học kì II năm học 2016-2017; Căn cứ kế hoạch nhiệm vụ năm học 2015-2016 của trường THPT Thành phố Pleiku. Trường THPT Thành phố ...
 15/07/17  Thi - Kiểm tra  90
Căn cứ công văn số 1795/SGDĐT- GDTrH ngày 19 tháng 11 năm 2016 của Sở Gíao dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước về việc hướng dẫn kiểm tra học kỳ I cấp THCS, THPT và sơ kết học kì I năm học 2016-2017; Căn cứ kế hoạch nhiệm vụ năm học 2015-2016 của trường THPT Thành phố Pleiku. Trường THPT Thành phố ...
 11/02/17  Kế hoạch giáo dục  87
Trường chất lượng cao tại GiaLai được đầu tư cơ sở vật chất tối ưu.
Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới