Liên hệ trực tiếp:

Trường Trung Học Cơ Sở Hưng Thịnh

Xã Nghĩa Hưng - Nghĩa Đàn - Nghĩa Đàn
0985203366
chiennc4@edu.viettel.vn