Liên hệ trực tiếp:

Trường Trung Học Cơ Sở Hưng Thịnh

Xã Nghĩa Hưng - Nghĩa Đàn - Nghĩa Đàn
09898978846
c2hungthinh.ngd@nghean.edu.vn